Świadek czy drużba – oto jest pytanie

Odnosząc się do matematycznej zasady mówiącej o tym, że każdy kwadrat jest prostokątem, jednak nie każdy prostokąt jest kwadratem, można stwierdzić, że np. każdy świadek jest drużbą, jednak nie każdy drużba jest świadkiem. Co to oznacza? Otóż świadek to osoba, bez której nie może odbyć się żadna ceremonia ślubna (mimo że należy do orszaku ślubnego), natomiast drużba to osoba należąca do orszaku ślubnego wspierającego młodą parę, jednak której obecność nie jest niezbędna do zawarcia związku małżeńskiego.

ślub, wesele

Jakie wymogi musi spełniać świadek?

Każdy z przyszłych małżonków musi mieć swojego świadka, który złoży podpis w akcie ślubu. Jedynym wymogiem, jaki musi spełnić świadek jest ukończenie 18. roku życia. Wszelkie inne informacje, jak chociażby to, że świadkami (w przypadku ceremonii kościelnej) nie mogą być osoby rozwiedzione, nie będące katolikami, a nawet pozostające w związku nieformalnym, są jedynie mitami, powtarzanymi z ust do ust, jednak w prawdziwym życiu nie mającymi żadnego znaczenia. Możecie nawet zdecydować, że Waszymi świadkami zostaną osoby tej samej płci czy osoby pozostające w związku małżeńskim. I mimo że dochodzić Was będą różne słuchy na ten temat, to jednak będą to wyłącznie przesądy, którymi nie musicie się przejmować.

Czym różni się świadek od drużby?

Otóż zasadnicza różnica polega na tym, o czym już wspominałam – w orszaku młodej pary muszą pojawić się świadkowie, natomiast drużbowie i druhny niekoniecznie. Jeśli jednak się pojawią, to automatycznie świadkowie zmieniają się w starszych lub pierwszych drużbów, którzy pełnią najbardziej odpowiedzialne role.

Kiedyś wierzono, że pecha młodej parze może przynieść zamężny świadek, świadkowa w ciąży, a nawet świadkowie pozostający w związku małżeńskim. Dzisiaj, uznajemy te wierzenia za zabobony i świadkowie wybierani są po prostu z grona najbliższej rodziny lub znajomych, których młodzi obdarzają zaufaniem.

Oczywiście również zadania, jakie wykonują świadkowie i druhny różnią się między sobą. Mimo że głównym celem wszystkich jest udzielenie wsparcia przyszłym małżonkom, to jednak bardziej odpowiedzialne zadania powierzane są świadkom. Muszą oni być gotowi na pomoc w różnych sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się podczas ślubu i wesela, a zanim to nastąpi, także pomóc w planowaniu przyjęcia, odciążając w ten sposób młodych.

Drużbowie i druhny natomiast mają wspierać młodą parę, jednak niekoniecznie muszą być bezpośrednio zaangażowani w kwestie organizacyjne.

Kogo wybrać?

Jak widzicie, świadek i drużba to dwie zupełnie inne funkcje. Jeśli więc planujecie ślub i przyjęcie weselne, powinniście rozważyć również kwestię: czy chcecie mieć orszak ślubny, czy też wystarczy Wam wsparcie świadków. Dodam tylko, że w dzisiejszych czasach (i polskich realiach ;) raczej odchodzi się od dużego orszaku ślubnego (jaki można zobaczyć np. na amerykańskich filmach).


Newsletter