Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Planowanie ślubu wiąże się z wieloma obowiązkami – w wirze przygotowań należy jednak szczególną uwagę zwrócić na skompletowanie niezbędnych dokumentów, a następnie w odpowiednim czasie dostarczenie ich do konkretnych instytucji.

Ślub cywilny

Aby zawrzeć ślub cywilny, należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty tożsamości, a także odpisy aktów urodzeń (chyba, że ślub będziecie brać w mieście, w którym jedno z was się urodziło – w takim wypadku ta osoba nie musi dostarczać wspomnianego odpisu). W tym miejscu warto dodać, że wydanie aktu urodzenia jest płatne i kosztuje 22 zł. Na koniec potrzebny jest też dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rzecz urzędu, w którym planujecie odbyć ceremonię – wspomniana opłata to 84 zł.

dokumenty potrzebne do ślubu

Ślub kościelny

Ślub kościelny obecnie jest ślubem konkordatowym, co oznacza, że będzie miał jednocześnie skutki cywilne i kanoniczne. Dzięki temu nie będziecie musieli odbywać dwóch ceremonii – jednej w kościele, a drugiej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jakich dokumentów potrzebujecie do zawarcia małżeństwa?

Po pierwsze – musicie pobrać skrócony akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do małżeństwa, a także uiścić opłatę skarbową w wysokości 84 złotych (i pobrać zaświadczenie), następnie zaś dostarczyć to do parafii, w której planujecie ślub.

Po drugie – 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu powinniście dostarczyć dokumenty chrztu i bierzmowania do wybranej parafii. Jeśli jedno z was przyjmowało wspomniane sakramenty w parafii, w której planujecie ceremonię, nie jest konieczne dostarczanie dokumentów, ponieważ znajdują się one w księgach parafialnych.

Po trzecie – potrzebujecie zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego, wizyty w poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o spowiedziach (jeśli mieszkacie razem, to będzie potrzebna jedna spowiedź, jeśli mieszkacie osobno, będziecie musieli odbyć 2 spowiedzi).

Po czwarte – 3 miesiące przed ceremonią będziecie musieli sporządzić protokół przedślubny, odbędzie się to w parafii, w której planujecie ślub – wtedy też należy donieść cześć dokumentów.

Po piąte – zaświadczenia o zapowiedziach. Zapowiedzi muszą odbyć się w parafiach przyszłych małżonków i trwać co najmniej 2 tygodnie.

Pamiętajcie, że w dniu ślubu musicie mieć ze sobą dowody osobiste, które będą potrzebne do spisania aktu ślubu.

Kompletowanie dokumentów

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju ceremonię planujecie, podczas przygotowań powinniście zwrócić szczególną uwagę na sprawy dotyczące formalności, ponieważ bez nich ślub może nie dojść do skutku...


Newsletter